Stopy německé minulosti: Lázně Jeseník, Enhuberův hrob

Na Gräfenberku (Lázně Jeseník) a v jeho okolí se nachází vedle desítek pramenů také četné památníky, které pochází z doby po založení lázní v 19. století. Jedním z tichých svědků minulosti je Enhuberův hrob.

Säule

„Muž plný života a síly jaré
zde zahynul co oběť světa zlob
a jeho tělu přátelství tu staré
květnatý lesní upravil hrob.
Co zbožná horlivost mu odpírá,
ten kousek země, lásku nemajíc,
to láska k lidstvu jemu věnovala,
přemnohou slzu při tom uroníc.

1848″

(Text: J. Rittmeister)

Mramorový pomník na kraji lesa je náhrobním kamenem majora c. k. rakouské armády Friedricha Edlera von Enhubera (1809–1848) z Vídně, který spáchal v revolučním roce 1848 sebevraždu. Přesné okolnosti jeho smrti nejsou známé. Protože jako sebevrah nemohl být pohřben na hřbitově, zakladatel lázní, Vincenz Priessnitz, jej pochoval v lese na svém pozemku. Na místě bývalého dřevěného kříže byl později postaven památník ve tvaru nahoře skoseného mramorového sloupu, který nese německý text výše citovaný v překladu Emanuela Kappera.