Nizozemský pravopis nově

Nizozemská jazyková unie (Taalunie) prezentovala minulý pátek nové vydání tradiční pravopisné příručky Woordenlijst Nederlandse Taal (Seznam slov nizozemského jazyka). Ta se lidově nazývá podle barvy obálky „Zelená knížečka“ (Groene Boekje).

Jedinečné je, že se tomuto pravopisu připojí nejen všechny země Jazykové unie, ale i slovníková nakladatelství, která šla zčásti (i když jen s několika málo odchylkami) dosud svou vlastní cestou. Soulad se Seznamem slov se na jazykových dílech bude vyznačovat speciálním logem.

Zelená knížečka byla oproti poslednímu vydání z roku 1995 rozšířena o 6 000 nových hesel, nově přijata byla například slova ze surinamské nizozemštiny.

Příklady změn podle „Zelené knížečky“:

– Spojovací -n- ve složených slovech s první částí označující zvíře a druhou částí označující rostlinu: paardenbloem
– Způsob psaní zkratek: aidstest
– Psaní velkých písmen u názvů národů: Marokkaan
– Psaní přejímek z angličtiny a francouzštiny: sexappeal, protegé