Slovník rakouské výslovnosti

Na Umělecké univerzitě v Grazu vzniká od roku 2001 „Databáze výslovnosti rakouské němčiny“ (Aussprachedatenbank des Österreichischen Deutsch – ADABA) s dnes již 50 000 hesly. Cílem je vydání standardního slovníku rakouské výslovnosti. Paralelně k tomuto projektu se pracuje na slovníku na CD-ROMu s nahrávkami hesel.

Zatímco v psané němčině existují mezi německou a rakouskou němčinou minimální rozdíly, jsou rozdíly v mluveném jazyce nepřehlédnutelné. Protože zatím neexistuje rakouská výslovnostní norma, vládne nejistota, jaká se má použít spisovná výslovnost, případně se přebírá fonetika z německé němčiny.

Ukázky rozdílů ve výslovnosti německé a rakouské němčiny:

Ägypten: [ä’güpt(e)n] – [ä’gipt(e)n]
Balkon: [‚balkõ] – [bal’ko:n]
Chemie: [çe’mi:] – [ke’mi:]
China: [‚çi:na:] – [ki:na]
Kaffee: [‚kaffe] – [ka’fe:]
Tabak: [‚tabbak] – [ta’bak]