Dříve museli létat s piloty i tlumočníci

Jednou z možných příčin leteckého neštěstí u Smolensku mohlo být jazykové nedorozumění. Ruští dispečeři letového provozu mimo hlavní letiště zpravidla komunikují rusky místo obvyklé angličtiny a výšku udávají v metrech místo v mezinárodně používaných stopách. Také ve Španělsku, Itálii a Francii, v Číně a některých afrických zemích je mezi dispečery a piloty běžné dorozumívání v místním jazyce.

Dispečer letového provozu

Při letu nad Francií se tak například stalo, že řízení letového provozu vydalo pokyn letadlu ve francouzštině – a málem tak došlo ke srážce, protože pilot jiného letadla, které bylo poblíž, francouzsky nerozuměl, a nemohl tedy tušit, že se poblíž něj objeví letadlo. Objevily se případy, kdy si nerozuměl pilot s kopilotem, protože byl každý jiné národnosti. I proto ještě před 5-6 lety na některých letech seděli v kokpitu tlumočníci, aby překládali pilotům letové instrukce.

Již několik let musí piloti skládat zkoušky z angličtiny. Ta je běžným komunikačním jazykem v letecké dopravě, nicméně podle pravidel Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) smí dispečeři používat i svůj jazyk, pokud mu rozumí také piloti. Tomu tak očividně nebylo ve Smolensku, protože pilot nebyl dispečerovi schopen odpovědět na dotaz ohledně letové výšky.