Lokalizace a její problémy

Lokalizace je velmi často spojována s překladem uživatelského rozhraní, její záběr je však ještě širší. Jde o přizpůsobení produktu cílové kultuře, národním zvyklostem. Vedle převodu textů z jednoho jazyka do druhého zahrnuje tedy např. úpravy formátu data a času, měny, státních svátků, časových pásem apod.

Lokalizace trpí, když …

Příklad méně zdařilé lokalizace… překladatel neví, co překládá. Zejména, není-li z oboru nebo nezná-li kontext.
… si překladatel neuvědomuje rozmanitost tvarů: 1 stůl, 2 stoly, 3 stoly, 4 stoly, 5 stolů, …
… se překladatel nedrží zavedených konvencí: přeloží ťuknout místo kliknout.
… překladatel překládá otrocky: Slovesné konstrukce se musí v češtině někdy opisovat vedlejší větou, i když je to delší.
Otrocké překlady se vyznačují také přemírou přivlastňovacích zájmen: „Aktualizujte Váš prohlížeč“. Do této kategorie patří i doslovný překlad termínů: pomoc místo nápověda.
… není konzistentní: x překladatelů = x různých překladů: Uložit jako/Uložte jako/Ulož jako. Je třeba se striktně držet jednotné terminologie a stylu podle cílové skupiny.


Proč je lokalizace důležitá? Může být jedním z faktorů výběru produktu v konkurenčním prostředí. Zákazník se kvůli nesrozumitelnosti, příp. chybějící lokalizaci může rozhodnout pro produkt konkurence.

Při lokalizaci se musí dodržovat konzistentní terminologie a styl. Překážkou mohou být technická omezení, např. omezený počet znaků, který je možné pro překlad použít. Velká pozornost musí být věnována kontextu, podle kterého se musí zvolit správný gramatický tvar. Velkou pomocí jsou sofistikované softwarové nástroje, hlavní roli však hraje překladatel-lokalizátor, kterým musí mít solidní přehled o tématice, dobrou znalost jazyka originálu, ale především bezpečně ovládat jazyk, do kterého překládá.