Nejdelší nizozemské slovo má 50 písmen

V textovém korpusu OpenTaal, který se mj. používá pro certifikované funkce kontroly nizozemského pravopisu v softwarových produktech pod licencí Open Source, má nejdelší slovo s významem ‚změny stanovení hodnoty odpovědnosti‘ celkem 50 písmen.

Nejdelší nizozemská slova

1. aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen (50) – změny stanovení hodnoty odpovědnosti
2. aansprakelijkheidswaardevaststellingsverandering (48) – změna stanovení hodnoty odpovědnosti
3. arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappij (46) – pojišťovací společnost pracovní neschopnosti

Pro srovnání nejdelší slovo v renomovaných slovnících Van Dale je se 38 písmeny meervoudigepersoonlijkheidsstoornissen (poruchy rozpolcení osobnosti).