Francouzština se brání proti internetovým anglicismům

Ve Francii byl vydán nový závazný seznam pro internetové pojmy, které ve francouzštině nahrazují zaběhlou mezinárodní – anglickou – terminologii.

Malý výběr závazných pojmů
(francouzština – angličtina – čeština):

bloc-notes – weblog – weblog
canular – hoax – hoax
logiciel antivirus – antivirus software – antivirový software
ver – worm – červ