Vyznamenání pro Českou knihovnu v němčině

Eckhard Thiele, německý překladatel a esejista, získá od českého ministerstva zahraničních věcí vyznamenání Gratias Agit Award 2005 za zásluhy při vydávání „České knihovny v německém jazyce ve 33 svazcích“, řady významných českých literárních děl v německém překladu. Česká knihovna je vydávána od roku 1999. Dosud vyšlo 26 svazků. Projekt má být dokončen v příštím roce.