Trh s překlady díky globalizaci roste

Celosvětový trh s překlady roste ročně o 10 %. Příčinu je třeba hledat v extenzivním rozšíření internetu – většina firemních stránek se při spuštění téměř automaticky uveřejňuje ve více jazycích. Ale také zvýšené obchodní aktivity v Asii vedou k vyšší poptávce po překladech z asijských do evropských jazyků. V evropském měřítku má dále pro trh s překlady velký význam Evropská unie, jejíž oficiální jazyky představují přes 500 vzájemných kombinací.

Není divu, že společnosti nabízející překladatelské služby expandují do celého světa. Přináší jim to výhody velké flexibility: ty z nich, které mají pobočky po celém světě, mohou např. díky časovému posunu zadat přes noc překlad ke zpracování na druhé straně světa, kde je den.

Zmíněné obchodní aktivity v Asii se zdaleka neomezují jen na Čínu. Přesto se největší pozornost soustředí právě na nejlidnatější zemi na světě. A ruku v ruce s tím roste poptávka po překladech. V oblasti pojišťovnictví je v Číně obrovský nevyužitý potenciál, což je možné doložit i tím, že překladatelé musí teprve pracovat na definování pojmů, které v Číně dosud neexistovaly.

Globalizace má pro trh s překlady i své odvrácené stránky. Nejen, že musí překladatelé čelit rostoucímu množství textů, které začínají narážet na jejich kapacitní možnosti. Zahraniční konkurence je obrovská, a odpovídající je i tlak na cenu. Změnilo se i očekávání zákazníků. Zatímco dříve stála v popředí kvalita překladu, na masovém trhu se dnes řada zákazníků smíří i s horší kvalitou překladu, jen když je lacinější.

Dojem, že ceny za překlad z těchto důvodu klesají, však klame. Ceny se drží v průměru na stabilní úrovni, ale díky nasazení softwaru, který pracuje s překladovou pamětí (tzv. CAT nástroje), se zvýšila produktivita práce překladatelů.