Dolnoněmecké slovo roku označuje oddělovač nákupu

Platt neboli dolní němčina, dialekt, používaný ve venkovských oblastech severního Německa, má nové vítěze každoročně organizované soutěže o slovo roku.

Oddělovač nákupu
Miendientje: věcička (-tje), která odděluje moje (mien) od tvého (dien)

Nejkrásnější dolnoněmecké slovo
Spijöök – klábosení
Nejlepší aktuání výraz:
Miendientje – oddělovač nákupu
Nejlepší úsloví:
Jeder räd’t von’t Supen, keiner räd’t von’n Döst – Každý mluví o chlastání, nikdo nemluví o žízni.