Citáty na září: lidská maska

„Le masque est si charmant, que j’ai peur du visage.“
(„Maska člověka může být tak krásná, až mám strach
z jeho obličeje.“)

— Alfred de Musset


Maska„Das Verleugnen ist eine unscheinbare Variante des Verrats. Von außen ist nicht zu sehen, ob einer verleugnet oder nur Diskretion übt, Rücksicht nimmt, Peinlichkeiten und Ärgerlichkeiten meidet. Aber der, der sich nicht bekennt, weiß es genau.“

(„Zapření je nenápadnou variantou zrady. Zvenčí není
vidět, zda člověk zapírá nebo je jen diskrétní, ohleduplný,
vyhýbá se trapnostem a nepříjemnostem. Ale ten, kdo se
nepřiznává, to ví přesně.“)
— Bernhard Schlink

„Verstellung ist für edle Seelen unerträglicher Zwang,
ihr Element, worin sie leben, ist Wahrheit.“
(„Přetvářka je pro šlechetné duše nesnesitelným nátlakem,
element, ve kterém žijí, je pravda.“)

— Johann Jakob Engel

„Actors are the only honest hypocrites.“
(„Herci jsou jediní ctihodní pokrytci.“)

— William Hazlitt