Německá skupina Ista rapuje latinsky

Zakladatelé německé skupiny Ista se rozhodli rázným způsobem vypořádat s klišé, že je latina mrtvý jazyk. Již během středoškolského studia rapovali německé hiphopové hity, které si přeložili do latiny, aby je později obohatili o vlastní tvorbu.

Clemens Liedtke, vedoucí skupiny, říká o latině: „Latinsky je možné velmi synkopicky mluvit a zpívat. Mimoto nabízí možnost stručně a precizně vyjádřit komplikované skutečnosti. To vše jsou vlastnosti, které přesně odpovídají rytmickému smyslu hip hopu.“

Ukázka textu: Ista ?! (Tady ta?!)

Estne ista, quae ante portas stat? | Je to tam ta, co stojí u vchodu?
Vel ista, qua te mente captum fit? | Nebo tady ta, co ti zamotala hlavu?
Estne ista ornata vestibus induta? | Je to tam ta v tom tlustém svetru, páni?
Immo, istast, quae Veneris non venit! | Ne, je to ta žena, která v pátek nemůže.

Skupina, která vydala zatím 3 CD, je pojmenována podle latinského překladu hitu skupiny Die Fantastischen Vier (Fantastická čtyřka) „Die da?!“ z roku 1992 o dvou kamarádech, kteří se baví o dívce, se kterou měli nevědomky oba schůzku.

Na praktické problémy při psaní textů naráží skupina při vyjadřování moderních slov, které staří Římané neznali, jako pračka (lavatrix) nebo film (pelicula fabularis).