Dobrovolníci překládají přednášky do více než 40 jazyků

TED (Technology, Entertainment, Design) je od roku 1984 každoročně konaná konference, na které mají prominentní osobnosti přednášku k tématu, ve kterém se angažují. Stanovený časový limit na jednoho řečníka je 18 minut. Videozáznamy příspěvků je možné zhlédnout na webových stránkách TED.

Poselství Billa Gatese s německými titulky
Poselství Billa Gatese s německými titulky

Aby se s jejich obsahem mohly seznámit miliony lidí na světě, kteří neovládají angličtinu, spustila TED projekt Open Translation. Zcela na počátku přednášky překládali do dvacítky jazyků profesionální překladatelé. Dnes se na překladech podílí 700 překladatelů-dobrovolníků, kteří překládají příspěvky do své mateřštiny. Dosud bylo touto cestou zpřístupněno 300 překladů ve více než 40 jazycích.

Překlady se objevují ve videu formou titulků, navíc je na obrazovce interaktivní transkripce celého projevu s časovým kódem, takže je možné jednoduchým kliknutím skočit na zvolené místo videozáznamu. Díky přepisu přednášek je jejich obsah v různých jazycích indexován vyhledávači.

Kooperativní přístup dobrovolníků je podobný jako na Wikipedii. TED má zabudované interní mechanismy kontroly kvality. Překladatelům jsou k dispozici speciální nástroje. Výchozím materiálem je pro ně profesionálně vytvořený skript v angličtině. Po jeho přeložení zkontroluje jejich výstup druhý rodilý mluvčí, a před vlastním zveřejněním prověří kvalitu ještě TED. Také návštěvníci webu dávají k překladu svou zpětnou vazbu.

U každého překladu se uvádí jméno překladatele i korektora. Je jen škoda, že se zatím na projektu nepodílí čeští překladatelé.