Malapropismy – těžké oříšky pro překladatele románu

Román „Infinite Jest“ (Nekonečný žert) amerického autora Davida Fostera Wallace (1962–2008) čítá v originále 1 100 stránek, jeho německý překlad má přes 1 600 stránek. Text je však ve skutečnosti ještě delší, neboť je prošpikován drobně tištěnými poznámkami pod čarou, které zabírají přes 130 stránek a samy obsahují další poznámky pod čarou. Román vyšel v anglickém originále v roce 1996, ale kvůli jeho komplikované struktuře nebyl dlouho k dispozici německý překlad. Německý překladatel Ulrich Blumenbach dokončil po šesti letech tuto svízelnou práci.

Ukázky německých a českých překladů malapropismů apod. jevů v „Infinite Jest“ a jejich nezkreslená forma

*)
aktenzuieren – aktencovat
(akzentuieren – akcentovat)
amonym – amonymní
(anonym – anonymní)
Geishas auf Island – gejši na Islandu
(Geysire auf Island – gejzíry na Islandu)
regenerigiert – regenerigovaný
(regeneriert – regenerovaný)
Sinnenergie-Effekt – sinenergetický efekt
(Synergie-Effekt – synergický efekt)
Sündenwidder – obětní skopec
(Sündenbock – obětní beránek)


Při příležitosti prvního německého vydání, které vychází v těchto dnech, se překladatel v novinovém článku vyjádřil o komplikovanosti své práce. Mimo autorových několikastránkových vět vypíchl další aspekt, na kterém ukazuje úskalí Wallacovy angličtiny se slovní zásobou, která je třetí největší po Williamu Shakespearovi a Jamesi Joycovi: slovní hříčky literárních hrdinů, nazývané malapropismy a jim podobné.

Malapropismus, pojmenovaný podle paní Malapropové, hrdinky divadelní hry Richarda Sheridana „Rivalové“, představuje nesprávné užívání podobně znějících cizích slov (např. stylizovaný/sterilizovaný, imponovat/impregnovat apod.).

Dva hrdinové, kteří ve Wallacově románu těmito jazykovými fenomény nešetří, jsou frankokanadský separatista a na kokainu závislý dealer. V prvním případě je tedy jazyková destrukce zapříčiněna vlivem cizí mateřštiny, ve druhém případě hrají v jazykových výplodech roli drogy. Mnohdy byla jejich přeřeknutí do Blumenbachova překladu zakomponována tak nenápadně, že se překladatel obával, aby je pozorný korektor neopravil.

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.