Německé písmo I: úřední DIN 1451

V současném Německu se v podstatě na každém kroku setkáme s normovaným písmem DIN 1451: ať už na dopravních značkách, číslech domů, úředních oznámeních, dopisech, železnici. Do roku 2000 bylo používáno také na německých registračních značkách.

Značka začátku obce s použitým písmem DIN 1451
Normované písmo podle DIN 1451: v prvních dvou řádcích úzká varianta, ve třetím a čtvrtém řádku střední varianta

Písmo bylo vytvořeno podle návrhu Ludwiga Gollera, zaměstnance firmy Siemens, a mělo za cíl maximální čitelnost. Navazovalo na starší pruské písmo IV 44, bylo publikováno v roce 1931 a o 5 let později bylo normováno.

Mimo Německo se dnes DIN 1451 používá – často s menšími obměnami – také v Rakousku (odvozené písmo Austria), Řecku, České republice (v obou zemích na dopravním značení povětšinou ve verzálkách), na registračních značkách vozidel na Slovensku, v Litvě, Lotyšsku, Moldavsku, Polsku, Rumunsku, Švédsku. Užití našlo i na logách řady společností a produktů.