Ostravsko-český slovník online

Pavel Janeček uveřejnil na svých stránkách slovník ostravských výrazů.

„Ostravaci mluvja kratce a přimo, bo taci su aji luďa, keři tuna meškaju. Šak snaď tež znatě, co ini pravja, že ‚Ostravaci maju kratke zobaki‘. Ze zdvořilosťu dy potkať se chcetě, tuž do Prahy isť musitě, tame ju na kroku každem viděť možetě, až to pěkne něni. V Ostravě zlizali se ti nějobyčajnějši ludě, haviře a huťaře, kerym nikdo ich robotu zebrať němoh, tuž jasne je, že mluvjali šecko, co na srcach měli, přimo a hnedkaj, bo v ďurach, dy uhlo na suseda padalo, na řeči květnate času něbylo.“

Některé ostravské výrazy

blemcať – píti hltavě; také ale zdržovati zbytečně a nadměrně
kura – název souhrnný pro kur domácí, však pro slepice hlavně; také ale nadávka mírná, výraz klecí
štangla – tyč, tyčka

Kaj robiš? – Kde pracuješ?
Šrame ti v pale? – Zbláznil ses?