Publikace Austriacismy a helvetismy v německém tisku

Univerzita Mateje Bely v Banské Bystrici vydala v roce 2003 práci Mgr. Jany Štefanákové pod názvem „Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajciarskej tlači z aspektu pluricentrického hodnotenia nemčiny“ (ISBN 80-8055-853-1). Publikace se zabývá národními varietami němčiny ve Švýcarsku a Rakousku. Obsahuje vývoj jazykové situace v obou zemích až po současnost a exerpci printmédií s přehledem použitých austriacismů a helvetismů v tabulkách.


„Do centra pozornosti jazykovedcov sa dostala pluricentrická koncepcia jazykov. Jej východiskovým bodom sa stal celosvetový fenomén, že jedným jazykom sa hovorí s rôznym štatútom aj vo viacerých krajinách. V každej z týchto krajín dochádza k osobitému vývoju jazyka, preto sa označujú ako jazykové centrá, ich zvláštnym prípadom sú národy, resp. národné jazykové centrá.“

Některé typické austriacismy a helvetismy:
(A)
Kuvert – obálka
Matura – maturita
Pickerl – etiketa(CH)
Götti – kmotr
Matur – maturita
Velo – jízdní kolo