Sousední země Německa

Současné Německo představuje svou polohou křižovatku Východní a Západní Evropy, jejich kultur a jazyků. Jen Ruská federace má v Evropě více sousedů.

Sousední země Německa
(pořadí podle délky společné hranice)

1. RakouskoSousední země Německa
2. Česká republika
3. Nizozemsko
4. Francie
5. Polsko
6. Švýcarsko
7. Belgie
8. Lucembursko
9. Dánsko

Z 9 sousedních států je ve 4 němčina úředním jazykem země (Belgie, Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko), v dalších 3 němčina hraje minimálně na regionální úrovni roli (Horní Slezsko v Polsku, Severní Šlesvicko v Dánsku, Alsasko a Lotrinsko ve Francii). Německo leží zároveň na hranici románských a slovanských jazyků.