Tlumočník – stručný profil povolání

Jsou vidět v televizi při setkáních politiků z tuzemska a zahraničí, jejich hlas je slyšet ze sluchátek na mezinárodních konferencích: tlumočníci.

Jejich úkolem je přenášení mluveného slova z jednoho jazyka do druhého. Tlumočí se buď konsekutivně, tzn. s časovým posunem po úsecích, v přestávkách projevu řečníka. Nebo simultánně, tzn. souběžně s řečníkem. Předpokladem jsou vynikající znalosti výchozího a cílového jazyka.

Od tlumočníků je třeba rozlišovat překladatele. Doménou překladatelů je převod písemných textů z jednoho jazyka do druhého.

V Německu povolání tlumočníka nepodléhá omezením, může je tedy vykonávat každý, kdo si na to troufne. Tlumočnictví je možné i studovat, a to na univerzitě v Heidelbergu, Lipsku, Mohuči nebo Saarbrückenu. Studium klade na studenty velké nároky.

Jak je to s pracovními podmínkami? Tlumočníci v Bruselu jsou v konferenční dny v nasazení od 10 do 18:30 hodin. Sedí po dvou nebo třech ve zvukově izolovaných kabinách a střídají se při tlumočení každých 30 minut. Přes sluchátka pozorně poslouchají projev řečníka a souběžně jej překládají do mikrofonu, který se přenáší do sluchátek posluchačů v sále. Pro zapracování se do témat, o kterých se hovoří, nezbývá příliš času; tlumočníci se často dozví teprve den předem, co bude předmětem tlumočení.

Tlumočníci na volné noze si účtují každý den nasazení, honorář se pohybuje mezi 700 a 1 000 eury za den. Tlumočníci na pracovní poměr si vydělají přibližně 2 300 euro měsíčně.