Právní základy pro překlad spotřebitelských informací v Česku a na Slovensku

České i slovenské právní předpisy stanovují povinnost opatřit produkty prodávané na tuzemském trhu informacemi pro spotřebitele v příslušném jazyce země. Existuje tedy reálná povinnost překladu požadovaných textů u dováženého zboží. Podmínkou je jejich srozumitelnost, tedy jinými slovy dobrý překlad.

Česká republika: spotřebitelský zákon

V zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele jsou taxativně jmenovány informace k produktům, se kterými musí být spotřebitel srozumitelně seznámen:

V přiloženém písemném návodu (§ 9):

  • vlastnosti prodávaných výrobků
  • způsob použití a údržba
  • nebezpečí a rizika v souvislosti s nesprávným použitím a nesprávnou údržbou

Viditelně na výrobku (§ 10):

  • Identifikační údaje k produktu a jeho použití
  • složení materiálu (textil, obuv)
  • minimální trvanlivost (potraviny)

Tyto údaje musejí být podle § 11 „v českém jazyce. České údaje u potravin musí odpovídat zvláštnímu zákonu (= zákon č. 110/1992 Sb., o potravinách).“

Slovenská republika: jazykový zákon

Všeobecnou základní normou pro používání jazyka tvoří zákon č. 270/1995 Z. z. o státním jazyce Slovenské republiky. V § 8, odst. 1 se uvádí:

„V záujme ochrany spotrebiteľa je používanie štátneho jazyka (= slovenština) povinné pri označovaní obsahu domáceho či dovážaného tovaru, v návodoch na používanie výrobkov, najmä potravín a liečiv, v podmienkach záruky a v iných informáciách pre spotrebiteľa.“