Aplikování reformy pravopisu na quebeckých školách

Nejvyšší jazykový orgán frankofonní kanadské provincie Quebec (Le Conseil supérieur de la langue française du Québec) doporučil, aby se na vnitrozemských školách 1. stupně postupně zavedla pravopisná reforma přijatá začátkem 90. let 20. století ve Francii.

Jedná se doporučení k úpravě psaní přibližně 2 000 slov, které bylo vydáno ve Francii v rámci nezávazného nařízení. V Belgii i Quebecu byly tyto změny psaní o několik měsíců později také přijaty, avšak bez určení konkrétních kroků k jejich realizaci.

Některé doporučené změny pravopisu

oignon > ognon (cibule)
chariot > charriot (vozík)
gageure > gageüre (sázka)
nénuphar > nénufar (leknín)