Francouzská Akademie posiluje boj proti anglicismům

Dire – ne pas dire (Co říkat – co neříkat) se jmenuje nová rubrika na stránkách francouzské Akademie, která dohlíží na čistotu francouzštiny.

Tradiční instituci založil v roce 1635 kardinál Richelieu. Jejich 40 členů vykonává svou funkci doživotně. A z jejich úhlu pohledu úspěšně, jak ukazují příklady slov, které se jí podařilo z francouzštiny vytěsnit:

Francouzská Akademie v Paříži

Zakázané anglicismy a odpovídající francouzské výrazy

best-of > florilège/le meilleur de/revue/choix/sélection – nej …/to nejlepší z
e-mail > courriel – e-mail
impacter > affecter – mít dopad
software > logiciel – software
walkman > baladeur – kapesní přehrávač

Jako ochránce francouzštiny ovšem vystupují i francouzské vlády. Od roku 1994 je například nařízena kvóta 40 % na hudbu ve francouzštině, která hraje v rádiu nebo televizi.