Slovník švýcarské němčiny bude dokončen po 160 letech

Švýcarskoněmecký idiotikon je největší nářeční slovník v německy hovořících zemích. Práce na něm trvají od roku 1862. První svazek vyšel v roce 1881. Dnes zahrnuje toto jazykové dílo 15 svazků a jazykovědci se na něm propracovali až k písmenu X. Idiotikon se rozrostl na 15 000 stránek a obsahuje přes 130 000 hesel.

Jazyky ve Švýcarsku
Jazyková mapa Švýcarska: Žlutá barva ukazuje švýcarskoněmecký dialektový prostor, který je podchycený ve Švýcarskoněmeckém idiotikonu, s vyznačením kantonů.


Redakční tým má 5 lidí, kteří musejí ověřit každou s 300 000 kartiček, na kterých jsou příklady použití slovníkových hesel. Na zbývajících plánovaných svazcích 16 a 17 se bude pracovat ještě asi 15 let. Poté se plánuje sestavení celkového rejstříku. Vydání v elektronické formě se z nákladových důvodů nezamýšlí, zato se uvažuje o lidovém vydání v knižní podobě.

Původním motivem pro vznik Idiotikonu byla obava, že by spisovná němčina mohla vytlačit švýcarskoněmecká nářečí, která se nepotvrdila. V Německém Švýcarsku dnes „žije“ nářečí (na ulici) a spisovný jazyk (ve škole) pokojně vedle sebe.