Jorubština – nový jazyk Google Translate

Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. Nechybí mezi nimi ani jorubština, třetí ze 3 hlavních jazyků Nigérie.

Jorubština

Rozšíření jorubštiny– ISO 639: yo
– východokvaský jazyk nigerokonžské skupiny
– 19,4 mil. mluvčích, z toho 18,9 mil. v Nigérii (20,3 % obyvatel), 2 mil. mluvčích ji používá jako 2. jazyk
– JZ Nigérie (státy Oyo, Ogun, Ondo, Osun, Lagos – de facto oblastní jazyk), JV Benin, menšiny v Togu
– v Nigérii již v koloniální době jeden ze 3 hlavních afrických jazyků země
– nejprestižnější nářečí v městě Oyo – základ pro mluvený standard
– počátky literatury 1. pol. 19. stol. – slabikář, misijní knihy v latince, týdeník
– 20. stol. bohatá světská literatura, noviny, časopisy, rozhlas
– od r. 1865 se používá latinka (africká abeceda)
– povinný jazyk na školách a vyučovací jazyk na 7 univerzitách
– izolační a polysyntetický jazyk
– bohaté používání předpon