Terminologie techniky kompostování

Z přípravy na tlumočení odborné konference k problematice techniky kompostování jako způsobu likvidace odpadů:

Mini glosář kompostování německo-český

Krechtové kompostování

Abbau – rozklad
Abluft odpadní vzduch
austragen vyprazdňovat
Bioabfall bioodpad
eintragen plnit
mechanisch-biologische Abfallbehandlung mechanicko-biologická úprava (MBÚ)
Miete krecht
Verrottung zahnívání
Umsetzung přeměna