Zkratky právních forem německých společností

Úctyhodnou paletu právních forem společností a institucí nabízí německé právo. Při oficiálním používání názvu v obchodním kontaktu je předepsáno u něj uvádět označení právní formy nebo její „všeobecně srozumitelné zkratky“:

Německé právní formy

AkcieAdöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) – veřejnoprávní instituce
AG (Aktiengesellschaft) – akciová společnost
AG & Co. KG – a. s. & spol., k. s.
AG & Co. KGaA – a. s. & spol., k. s. na akcie
e. K./e. Kfm./e. Kffr. (Eingetragener Kaufmann/Eingetragene Kauffrau) – zapsaný obchodník
e. V. (Eingetragener Verein) – zapsaný spolek
e. G./eG (Eingetragene Genossenschaft) – zapsané družstvo
EWIV (Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung)* – Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)
gAG (Gemeinnützige Aktiengesellschaft) – nezisková a. s.
GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) – společnost občanského práva
gGmbH (Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung) – nezisková s. r. o.
GmbH/Ges. m. b. H. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) – společnost s ručením omezeným
GmbH & Co. KG – s. r. o. & spol., k. s.
GmbH & Co. KGaA – s. r. o. & spol., k. s. na akcie
GmbH & Co. OHG – s. r. o. & spol., v. o. s.
G-REIT (REIT-Aktiengesellschaft) – a. s. na nemovitosti s podíly kótovanými na burze
i. G. (in Gründung) – (dodatek) zakládaná společnost
InvAG (Investmentaktiengesellschaft) – investiční a. s.
KdöR/K. d. ö. R. (Körperschaft des öffentlichen Rechts) – korporace veřejného práva
KG (Kommanditgesellschaft) – komanditní společnost
KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) – k. s. na akcie
OHG (Offene Handelsgesellschaft) – veřejná obchodní společnost
PartG (Partnerschaftsgesellschaft) – partnerská společnost
SCE (Europäische Genossenschaft)* – evropská družstevní společnost
SE (Europäische Gesellschaft)* – evropská společnost
UG (Unternehmensgesellschaft) – podnikatelská společnost
UG & Co. KG – podnikatelská společnost & spol., k. s.
VVaG (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) – pojišťovací spolek na bázi reciprocity
(* společnost podle evropského práva)
U společností, které nemají protějšky v českém obchodním právu, se jedná o orientační překlad právní formy.