Konec sporů o německý pravopis

Po rozhodnutí Ministerské konference o přijetí pozměňujících návrhů Pravopisné komise začnou v německy hovořících zemích platit od 1. srpna 2006 pozměněná pravidla německého pravopisu. Budou tak ukončeny diskuze, které vyvolala poslední pravopisná reforma při svém zavedení v roce 1998. Schválená pravidla budou s výjimkou Frankfurter Allgemeine Zeitung používat všechna novinová nakladatelství.