Nový slovník češtiny na internetu

Ústav pro jazyk český ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity spustil v těchto dnech druhou část své Internetové jazykové příručky. Po výkladové části, která je na internetu již několik měsíců, následuje nyní část slovníková.

Internetová jazyková příručka

Uživatelé mohou prohledávat v slovníkové databázi s 61 600 hesly, která bude podle vyjádření autorů průběžně aktualizována. Do příručky jsou zakomponovány i jazykové dotazy, které pravidelně dostávají pracovníci jazykové poradny.

Údaje u hesel Internetové jazykové příručky

– dělení slov
– rod podstatných jmen
– tabulky tvarů
– výběrově příklady použití
– frazeologie
– odkazy na další hesla
– odkazy na výkladovou část