Rozumná francouzská klávesnice na počítači

Málokdo z těch, kdo si kdy vyzkoušeli psát na francouzské standardní klávesnici, vzpomíná na tento zážitek v dobrém. Zcela netradiční rozložení AZERTY oproti klasickým klávesnicím QWERTZ nebo QWERTY odrazuje běžného Středoevropana píšícího na klávesnici v několika jazycích ze zcela praktických důvodů od dalšího používání.

Švýcarská klávesnice pro francouzštinu
Švýcarská klávesnice pro francouzštinu

A přesto existuje možnost psát i v našich podmínkách na klávesnici rozumně francouzsky se všemi francouzskými diakritickými znaky. Zkuste si na operační systém nainstalovat švýcarskou klávesnici pro francouzštinu: Francouzština (Švýcarsko).

Švýcarská klávesnice má rozložení, které umožňuje snadno psát ve všech úředních jazycích země, ať už je to němčina, francouzština nebo italština. Vychází přitom z rozložení kláves QWERTZ, běžného i u nás.

Jak se na této klávesnici píší francouzské diakritické znaky? (V přehledu jsou uvedena i velká písmena, i když se běžně ve francouzštině používají bez diakritiky.)

Accent grave – gravis (`): Shift + ´ + samohláska
nebo:
à: § nebo Alt +0224
è: ú nebo Alt + 0232
ù: Alt + 0249
À: Alt + 0192
È: Alt + 0200
Ù: Alt + 0217

Accent circonflexe – cirkumflex (^): ´ + samohláska
nebo:
â: Alt + 0226
ê: Alt + 0234
î: Alt + 0238
ô: Alt + 0244
û: Alt + 0251
Â: Alt + 0194
Ê: Alt + 0202
Î: Alt + 0206
Ô: Alt + 0212
Û: Alt + 0219

Accent aigu – akut (´): AltGr + = + samohláska
nebo:
é: ů nebo Alt + 0233
É: Alt + 0201

Tréma – trema (¨): ) + samohláska
nebo:
ä: Shift + § nebo Alt + 0228
ë: Alt + 0235
ï: Alt + 0239
ö: Shift + ů nebo Alt + 0246
ü: Shift + ú nebo Alt + 0252
ÿ: Alt + 0255
Ä: Alt + 0196
Ë: Alt + 0203
Ï: Alt + 0207
Ö: Alt + 0214
Ü: Alt + 0220
Ÿ: Alt + 0159

Cedilla – cedilla:
ç: Shift + 4 nebo Alt + 0231
Ç: Alt + 0199

Ligature – ligatura:
œ: Alt + 0156
Œ: Alt + 0140

Rozložení klávesnice Francouzština (Švýcarsko) je shodné s klávesnicí Němčina (Švýcarsko), s jedinou výjimkou: znaky é, è a à se v německy hovořící části Švýcarska zadávají přes Shift.

Švýcarská klávesnice se používá také v Lichtenštejnsku, a dále v trojjazyčném Lucembursku pro psaní německých i francouzských textů.