Ženy jako tlumočnice pro jednání s Korejci nežádoucí

V souvislosti s investicemi korejských společností v Moravskoslezském kraji se konal v Ostravě seminář o interkulturních rozdílech. Korejský přednášející, který žije 16 let v České republice, poskytl účastníkům cenné rady ohledně oblékání, jídla, zvyků při jednání, zmínil se přitom také o tlumočnících:

„Pro samotné jednání je dobré si přizvat tlumočníka mužského pohlaví. Korejci totiž jednak nemají moc dobré jazykové znalosti, a jednak u nich ženy nemají velkou autoritu.’Když bude tlumočníkem žena, je šance na úspěch mizivá. Muž i s horšími jazykovými znalostmi vám vyjedná lepší podmínky.'“