Kanadský Quebec slaví 30 let jazykového zákona

Quebec je jediná kanadská provincie, jejíž jediným úředním jazykem je od zavedení zákona 101 dne 26. srpna 1977 francouzština. Při této příležitosti se v neděli konalo v Montrealu velké shromáždění.

Již 30 let v Quebecu: francouzština jako jediný úřední jazykCílem jazykové politiky, prosazované již od 60. a 70. let 20. století v tehdejší dvojjazyčné provincii, bylo zabránit degradaci francouzštiny na úroveň druhého jazyka nebo její kreolizaci.

V zákoně 101 bylo stanoveno, že francouzština je na území provincie jediným jazykem komunikace ve správě, veřejném životě, obchodě a výuce, s respektováním práv jazykových menšin. V praxi se tento požadavek podařilo naplnit.

Přes program důsledného pofrancouzšťování také v obchodních společnostech s více než 50 zaměstnanci však jde tendence v pracovním sektoru od 90. let k dvojjazyčnosti. V oblasti nových technologií je možné najít i firmy, ve kterých se hovoří pouze anglicky.

Složení obyvatelstva Quebecu podle jazyků

82,0 % – francouzština
7,9 % – angličtina
10,1 % – jiné jazyky (italština 5,2 %, španělština 2,3 %, arabština 1,9 %)

Regionální spisovná francouzština v Quebecu se od standardní francouzštiny liší vcelku málo, což je také zásluhou jazykové politiky. V slovní zásobě se jednak ve větší míře přebírala slova z angličtiny (canceller – stornovat – ve standardní francouzštině annuller), a jednak se vytvářely četné neologismy pro objekty, pro které dříve neexistovalo ve francouzštině výstižné pojmenování (courriel pro e-mail). Přízvuk v quebecké francouzštině je považován ve frankofonním světě za typický, a proto snadno rozpoznatelný.