Texaská němčina předmětem vědeckého výzkumu

Dnes žije v americkém spolkovém státě Texasu přibližně 8 000 německy hovořících potomků německých přistěhovalců, kteří emigrovali do Ameriky. V polovině 19. století bylo na území státu vydáváno ještě okolo 150 novin v německém jazyce. Ne bez důvodu – celých téměř 20 % obyvatel Texasu tehdy hovořilo německy, v některých městech nebylo prakticky slyšet žádný jiný jazyk.

USA – původ občanů
USA: Bleděmodrou barvou jsou vyznačena území, která většinově obývají Američané německého původu – dnes je jich 42,8 mil. (15,2 % populace).

Od 1. světové války je počet německy hovořících Texasanů na ústupu, a během 2. světové války prakticky zmizeli poslední mluvčí, kteří používali němčinu jako jediný jazyk.

V 6. generaci po emigraci hovoří dnešní 60 až 80letí Američané s německými kořeny jazykovou směsicí angličtiny a němčiny 19. století. Na tu se v současnosti zaměřuje lingvistický výzkum. V rámci Texas German Dialect Projects se nahrávky jejich jazyka ukládají do internetové databáze. Výsledky výzkumu mají podchytit nejen jazykové zvláštnosti texaské němčiny, ale i stav dialektu, který podle dnešních odhadů za 30 let vymře.

Malý slovníček texasko-německý – německý – český

Car – Auto – auto
Eichkatze – Eichhörnchen – veverka
Luftschiff – Flugzeug – letadlo
Piano – Klavier – klavír
Stadt, kleine – Dorf –vesnice
Stinkkatze – Stinktier – skunk
Taille – Bluse – halenka
Truck, der große – Lastwagen – kamión

Na některých příkladech je možné si ukázat, jak texaští Němci ve své němčině z 19. století reflektovali objekty, které dříve neznali: skunka, v jejich pravlasti neznámé zvíře, nazývali „smrdutou kočkou“, pro letadla, před 20. stoletím neznámý objekt, převzali označení tehdy běžných vzducholodí. U řady dříve neznámých předmětů se jim nabízelo převzetí z angličtiny.