Nový rozsáhlý slovník Merriam-Webster

Merriam-Webster’s Advanced Learner’s Dictionary je nově vydaný anglický výkladový slovník se 100 000 hesly na 2 032 stranách, který je dílem amerických jazykovědců.

Heslo slovníku Merriam Webster's Advanced Learner's Dictionary v elektronické podobě
Heslo slovníku Merriam Webster’s Advanced Learner’s Dictionary v elektronické podobě
Vedle 160 000 praktických příkladů použití hesel a 22 000 idiomů a kolokací obsahuje slovník separátní přehled 3 000 nejdůležitějších anglických slov, obrazovou přílohu s tisícovkou obrázků a vysvětlení gramatiky a pravopisu.

Zákazníci, kteří si slovník koupí v knižní podobě, si jej mohou na webu bezplatně stáhnout v elektronické podobě. Na webových stránkách slovníku jsou uživateli dále k dispozici cvičení k slovní zásobě a výslovnosti.

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.