Mluvící online slovník

V online slovníku woerterbuch.info je možné si vedle klasického hledání ve více než 1 milionů hesel německo-anglické slovní zásoby nechat přečíst výsledky hledání počítačově generovaným hlasem. Po kliknutí na symbol hlasového výstupu vedle požadovaného slovníkového záznamu se objeví okno výslovnosti.

Okno výslovnosti ve slovníku woerterbuch.info
Okno výslovnosti ve slovníku woerterbuch.info

Po kliknutí na tlačítko „Anhören“ (tj. „poslechnout“) se textová data přemění ve fonetickém procesoru na zvukové soubory a přehrají v počítači uživatele. Německý i anglický počítačem generovaný hlas je ženský.

Předpokladem pro používání funkce výslovnosti je jen správně nainstalovaná zvuková karta v systému s připojenými reproduktory. Instalace dodatečného softwaru není nutná.