Krátké profily 9 nových jazyků v Google Translate: od afrikánštiny po velštinu

Internetový překladač Google Translate se od začátku září rozšířil o dalších 9 jazyků a v nabídce má tedy nyní 51 jazyků, které tvoří 2 550 vzájemných jazykových párů. Pokrývá tak nyní nejen všechny úřední jazyky Evropské unie (dosud chyběla irština), ale zároveň i 99 % nejdůležitějších internetových jazyků.

Google Translate se neomezuje zdaleka jen na automatizovaný překlad internetových stránek. Podporuje i překlad e-mailů v Google Mailu, RSS zpráv ve čtečce Google Reader nebo překlad dokumentů v Google Docs.

Nové jazyky v Google Translate a jejich profily

Afrikánština
– kód ISO 639: af
– západogermánský jazyk
– úřední jazyk v Jihoafrické revoluce (hlavně Severní Kapsko, Západní Kapsko) a Namibii
– 5 mil. rodilých mluvčích, přes 10 mil. jako druhý jazyk
– vyvinula se z holandských dialektů, vliv angličtiny, němčiny, okolních afrických jazyků

Běloruština
– kód ISO 639: be
– východoslovanský jazyk
– úřední jazyk v Bělorusku po ruštině, dále mluvčí v Polsku
– 8,6 mil. rodilých mluvčích, převážně dvojjazyčných
– nedostatečná veřejná podpora jazyka, výrazně silnější pozice ruštiny
– psaní azbukou, dialektové kontinuum k ruštině a ukrajinštině

Irština
– kód ISO 639: ga
– keltský jazyk goidelské skupiny
– úřední jazyk v Irské republice vedle angličtiny, úřední jazyk EU
– 260–390 tis. rodilých mluvčích, v naprosté většině dvojjazyčných
– malá jazyková území na západním pobřeží Irska (Gaeltacht), povinná výuka na irských školách

Islandština
– kód ISO 639: is
– severogermánský jazyk
– úřední jazyk na Islandu
– 230 tis. rodilých mluvčích
– tvarosloví a slovní zásoba po staletí velmi konzervativní

Jidiš
– kód ISO 639: yi
– západogermánský jazyk
– jazyk Židů v Izraeli, Německu, ve východní Evropě i zámoří
– 2,3–11 mil. mluvčích (rodilých a na úrovni 2. jazyka)
– základem je jihofranské nářečí, obohacené o hebrejské a slovanské výrazy, píše se hebrejským písmem zprava doleva

Makedonština
– kód ISO 639: mk
– jihoslovanský jazyk
– úřední jazyk v bývalé jugoslávské republice Makedonii
– přes 2 mil. mluvčích
– píše se azbukou, jazyková blízkost bulharštině

Malajština/malajsijština
– kód ISO 639: ms
– austronéský jazyk, indonéská větev
– úřední jazyk v Malajsii (jako malajsijština), Bruneji a Singapuru
– 10,3–39 mil. mluvčích
– sesterský jazyk indonéštiny (oba jazyky bývají také souhrnně nazývány malajština)
– slovní zásoba ovlivněna sanskrtem a arabštinou
– jednoduchá stavba, nemá skloňování ani časování

Svahilština
– kód ISO 639: sw
– bantuský jazyk nigero-kordofánské skupiny
– úřední jazyk v Tanzanii, Keni, Ugandě, dále používaný v Burundi, Demokratické republice Kongo, Malawi, Rwandě
– 790 tis. rodilých mluvčích, komunikační jazyk 39,1 mil. mluvčích
– původně kmenová nářečí na pobřeží, rozšířená do vnitrozemí, pidžinizace a kreolizace
– vliv okolních jazyků, angličtiny, němčiny, francouzštiny, arabštiny

Velština
– kód ISO 639: cy
– keltský jazyk britanské skupiny
– regionální úřední jazyk ve Velké Británii (Wales), dále v Argentině, smluvní jazyk EU
– 540 tis. mluvčích
– hovoří se jí na venkově (aktivně 19 %, pasivně 33 % Velšanů), školství, média