Americký lexikograf Webster se narodil před 250 lety

Noah Webster, autor slavného slovníku „American Dictionary of the English Language“, se narodil 16. října 1758 ve West Hartfordu. Již od útlého mládí rád četl, proto se jeho otec, prostý farmář, rozhodl jej poslat na studia. Webster vystudoval v Yale práva a v roce 1781 se stal advokátem.

Noah Webster (1758–1843)V průběhu 80. let 18. století píše řadu knih a spisů o abolicionismu, nacionalismu a náboženské toleranci. K národní jednotě Američanů měl přispět i společný jazyk. Webster proto vydává jazyková díla.

První svazek jeho trojdílného „Grammatical Institute of the English Language“ představuje pravopisný slovník. Poprvé vychází v roce 1783, později pod názvem „American Spelling Book“ a „Elementary Spelling Book“ a stává se nejpopulárnější americkou knihou své doby. V 60. letech 19. století se jí prodalo milion kopií ročně.

Její úspěch byl dlouhodobý, pravopisný slovník se signifikantní modrou vazbou („Blue-Backed Speller“) se používal až do začátku 20. století.

V tomto slovníku Webster postupně zjednodušoval anglický pravopis. I když se některé jím navržené změny pravopisu neujaly, dnešní ortografii americké angličtiny vděčí Američané právě Websterovi.

Druhým svazkem „Grammatical Institute of the English Language“ byla gramatika, vydaná v roce 1784, třetím antologie textů, publikovaná o rok později.

V roce 1806 vychází „Compendious Dictionary of the English Language“. O rok později začíná Webster psát své nejrozsáhlejší dílo „American Dictionary of the English Language“, na kterém pracoval 27 let.

Aby doplnil ke každému heslu informaci o etymologii, naučil se autor více než dvě desítky jazyků, mj. i sanskrt a starou angličtinu. Vytvořil také vlastní systém přepisu výslovnosti, který se v jeho slovníku používá dodnes.

Když Webster své dílo v roce 1825 během zahraničního pobytu dokončil, obsahovalo 70 000 slov, z toho 12 000 se objevilo ve slovníku vůbec poprvé. Když v roce 1828 slovník poprvé vychází, autoru je 70 let. Slovník se neprodává dobře, Webster se až do konce života zadluží. Přesto vychází v roce 1840 druhé vydání ve dvou svazcích. Dne 28. května 1843, několik dní po dokončení kompletní revize přílohy druhého vydání, Webster umírá.

Pro mnoho lidí v USA představuje Webster „pouze“ autora slovníku, pojem ‚Webster‘ je dokonce eponymem pro slovník. Jeho aktivity však byly mnohem širší. Vedle jeho již zmiňovaného politického angažmá, mj. v boji proti otroctví, se zabýval ekologií, zeměpisem, psal básně, spisy o historii, lékařství a zemědělství.

Podle jeho vlastních slov byla nejdůležitějším projektem v jeho životě, který pomohl přispět k jazykové jednotě amerických států, jeho revize překladu Bible. Ta vychází v roce 1833 jako Common Version. I v jeho slovníkovém díle se nacházejí nesčetné biblické citáty jako reference.

Při příležitosti 250. výročí od jeho narození se na jeho domovské univerzitě v Yale konají oslavy jubilea tohoto nejznámějšího amerického lexikografa.