Maráthština – nový jazyk Google Translate

Dalším jazykem Google Translate se stala maráthština, jeden ze 22 úředních jazyků Indie, který patří mezi 20 nejrozšířenějších jazyků na světě.

Maráthština

Jazykové území maráthštiny– ISO 639-1: mr
– 71,8 mil. mluvčích – jeden z předních jazyků Indie
– Indie (stát Maháráštra)
– indoárijský jazyk indoevropské skupiny
– silný vliv drávidských jazyků (kannadština, telugština) a perštiny
– standardní jazyk založen na dialektu města Puna
– nářečí západní (konkánština) a východní
– první maráthská slova od 5. stol., texty od 11. stol.
– středověk: náboženská literatura – rozkvět od 13. stol. (stará maráthština), historická próza (střední maráthština)
– od 18. stol. psané písmo modi, od 19. stol. prakticky nahrazeno písmem dévanagarí psaným zleva doprava