Menšinová slovinština v rakouském Korutansku

V rakouské spolkové zemi Korutansko s 561 000 obyvateli žije podle oficiálních statistik 14 000 Slovinců. Sdružují se ve spolcích, mají své rozhlasové a televizní vysílání, jejich děti mohou navštěvovat četné dvojjazyčné školky a školy.

Dvojjazyčný plakát v korutanském Klagenfurtu
Dvojjazyčný plakát v korutanském Klagenfurtu

Území dnešního Korutanska bylo dvojjazyčné již od dob stěhování národů. Ještě po 1. světové válce hovořila na jihovýchodě bývalého Korutanského vévodství více než polovina obyvatelstva slovinsky, proto si tuto část země začala po rozpadu monarchie nárokovat Jugoslávie. Po vojenských operacích zasáhly vítězné velmoci a vyhlásily na jihu dnešní spolkové země referendum, ve kterém se rozhodla většina 60 % pro zachování Korutanska v rámci Rakouska. Z hlasování bylo pouze vyňato území se 17 600 obyvateli v údolí Drávy a Miže a obce Jezersko, které připadlo z rozhodnutí velmocí Jugoslávii jako region Koroška.

Po přechodném obsazení rakouského Korutanska jugoslávskou armádou po 2. světové válce byla uznána integrita Rakouska v předválečných hranicích. Mírové soužití Rakušanů a slovinské menšiny bylo od 70. let zatěžováno otázkou dvojjazyčného označení obcí, která je dodnes emotivně diskutována na nejrůznějších úrovních, aniž by bylo dosaženo pro obě strany uspokojivého řešení.

V hlavním městě Klagenfurtu je možné narazit na nápisy ve slovinštině na obchodech, označeních toalet, jídelních lístcích nebo plakátech, rozhodně se však nejedná o masový jev a slovinština je v takových případech uváděna téměř bez výjimky vedle němčiny.