Doporučení pro překladatele

Na stránkách Mgr. Dagmar Brejlové jsou uveřejněna doporučení a pokyny pro překladatele nakladatelství Návrat domů, které obsahují shrnutí častých chyb typografických (Technické instrukce), stylových (Styl překladů) a gramatických (Gramatické podněty) s řadou konkrétních a poučných příkladů. Po nich následují specifické instrukce technického rázu.


„Často mi v uších zní výrok jedné mé učitelky: ‚Keep it simple.‘ Příklady:

– Vyberte si jednu z těchto oblastí. > Vyberte si jednu oblast.
– Sepište si seznam hodnot, o nichž jste zjistil, že jsou pro vás důležité. > Sepište si seznam hodnot, které jsou pro vás důležité.
– Je-li manželství zdravé, … > Ve zdravém manželství …

Ptejme se sami sebe: ‚Skutečně bych tohle řekl/a?‘ Příklady:

– ‚Miluji tě, když si počínáš dobře ve sportu.‘
– ‚…kde je [talíře] drahý taťka připravil k uložení do myčky a očistil hrnce a pánve.‘
– Co byste si pomysleli o autorovi tohoto výroku? ‚Věřím, že naděje našeho národa nespočívá ve velmi reálném slova smyslu v politické činnosti, ale v manželích, kteří se ve svém manželství ujmou láskyplného vedení a udají tempo svým manželkám a dětem.'“