Archiv Weblogu ze světa mezi dvěma jazyky

 • V kině: film Tlumočnice
  V českých kinech už pár týdnů běží americký film z prostředí vysoké politiky "Tlumočnice". Silvia Broome (Nicole Kidman) vyrůstala ve fiktivní africké zemi Matubo a ovládá tamější jazyk. Dnes pracuje jako tlumočnice v OSN. Před návštěvou diktátorského prezidenta Matuba v Generálním shromáždění zaslechne náhodou rozhovor, ze kterého se dozví, že se na prezidenta připravuje atentát. Poté, co vše oznámí policii, rozběhnou se bezpečnostní opatření. Vyšetřovatel Tobin Keller (Sean Penn) tajuplné tlumočnici nedůvěřuje. Když se v její blízkosti začnou hromadit zvláštní události, zdá se, jakoby i ona sama měla s věcí něco společného... (Pokračování textu…)
 • Německé ministerstvo dopravy odmítlo používání anglicismů
  Německý ministr dopravy se na svém ministerstvu zasazuje pro používání němčiny oproštěné od zbytečných anglicismů. Na ministerstvu byl vydán seznam 111 anglických výrazů a schválených německých protějšků.
  Ukázky slovníku "zakázaných slov" na německém ministerstvu dopravy Backup – Sicherung – záloha Roll-out je outBest Practice – Musterlösungen – vzorová řešení Deadline – Abgabetermin, Frist – termín odevzdání, lhůta Kickoff Meeting – Auftakt-Veranstaltung – zahajovací zasedání Laptop – mobiler Rechner – mobilní počítač Output – Ergebnisse – výsledky Panel – Podium(sdiskussion) – pódiová diskuze Roll-out – (Produkt-)Einführung – zavedení (produktu) Task Force – Projektgruppe – projektová skupina Voting – Abstimmung – hlasování
  (Pokračování textu…)
 • Skotská gaelština se stala dalším smluvním jazykem EU
  Skotskou gaelštinu bude možné používat oficiálně na půdě Evropské unie při rozhovorech mezi ministry skotské vlády a představiteli EU, a také odpovědi na dopisy evropským úřadům ve skotské gaelštině budou také překládány do tohoto jazyka. Náklady na související tlumočení a překlady nebude hradit EU, ale převezme je skotská vláda. Vítejte ve Skotsku – v angličtině a skotské gaelštině (Pokračování textu…)
 • Poschodí nebo podlaží? Jiný kraj, jiný mrav
  Rozdílné číslování poschodí budov patří ke specifickým zvláštnostem zemí. Buď se čísluje podle poschodí nebo podle podlaží – jak kde. Český výtah s poschodími, 4. i 13. patremTak, jako jsme u nás až na výjimky zvyklí stisknout ve výtahu tlačítko 0, příp. P, chceme-li sjet do přízemí, v jiných zemích byste tlačítko 0 hledali marně. Přízemí v takovém případě odpovídá "1" a je pak i v jazyce příslušné země označováno jako "1. poschodí". "Naše" 1. poschodí je u nich 2. poschodí a tak dále, takže se někdy nevyhnete nedorozumění, když nevíte, do kterého poschodí – nebo podlaží – máte vlastně vyjet. Aby toho nebylo málo, většina budov v Severní Americe navíc nemá 13. poschodí. Buď je z číselné řady vypuštěno nebo označeno jinak (např. "12A" nebo "M" – 13. písmenem abecedy). V některých asijských zemích pak zase chybí poschodí, ve kterých se objevuje číslice 4. V obou případech by se totiž mohlo stát, že by v těchto poschodích kvůli pověrčivosti nikdo nechtěl bydlet. (Pokračování textu…)
 • Nelehká pozice švédštiny ve Finsku
  Švédštinou se hovoří ve Finsku po staletí, ovšem počet jejích mluvčích dlouhodobě klesá. Zatímco ještě v roce 1900 představovala švédská menšina 13 % finské populace, po vlnách finského nacionalismu a emigrace za 2. světové války klesla na dnešních 5,5 %. Finská švédštinaFinsko bylo po dobu 600 let až do roku 1809 součástí Švédska a švédština zde byla do roku 1863 jediným úředním jazykem. Od roku 1919 je zakotvena ve finské ústavě jako jeden ze dvou úředních jazyků. V současnosti hovoří na území Finska 275 tisíc obyvatel švédsky jako mateřským jazykem, a to zejména v pobřežních oblastech Botnického zálivu (Österbotten, Åboland), v autonomní provincii Ålandy, ale také v regionu hlavního města Helsinek/Helsingforsu (Nyland). Finští Švédové mají svou vlastní stranu zastoupenou ve vládě, novinové tituly, rádia, divadla a další kulturní instituce, školy, lékaře, denní stacionáře. Mají právo komunikovat s úřady ve svém rodném jazyce. Jejich zájmy hájí Folktinget, volené shromáždění finských Švédů. (Pokračování textu…)