Archiv Weblogu ze světa mezi dvěma jazyky

 • Vychází překlad Bible v moderní češtině
  Po 15 letech byl dokončen projekt překladu všech biblických knih z původních jazyků hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny do moderní češtiny pod názvem Bible, překlad 21. století, který právě vyšel knižně. V historii českého jazyka se jedná teprve o třetí kompletní překlad z originálních jazyků (po Bibli kralické a Českém evangelickém překladu). Bible 21 Bible, překlad 21. století (Bible 21) (Pokračování textu…)
 • V němčině se mění spojování slov
  Univerzita Johanna Gutenberga v německé Mohuči zkoumala fenomén vkládání -s- v němčině mezi jednotlivé části složených slov: zatímco dříve bylo běžné hovořit o Schadenersatz, dnes se běžně používá Schadensersatz (náhrada škody). Složenina s vloženým -s- Složenina 'Fahrleitungsinspektion', z důvodů čitelnosti oddělena spojovníkem, před kterým stojí spojovací -s- (Fahrleitung + s + Inspektion) (Pokračování textu…)
 • Německý soud: nacistické heslo je trestné jen v němčině
  Německý trestní zákoník zakazuje a trestá používání nacistických symbolů, ke kterým patří mj. i heslo Hitlerjugend "Blut und Ehre" (Krev a čest). Nejvyšší německý soud, Spolkový soudní dvůr, dnes rozhodl ve věci rozsudku, který se týkal zabavených triček se stejně znějícím nápisem v angličtině "Blood & Honour". Za jeho použití byl obžalovaný na základě § 86a německého trestního zákona odsouzen soudem nižšího stupně k peněžitému trestu.
  Používání symbolů protiústavních organizací Justice"Trestem odnětí svobody nebo peněžní pokutou bude potrestán, kdo (...) šíří nebo veřejně (...) používá (...) symboly některé ze stran nebo sdružení jmenovaných v § 86 odst. 1, č. 1, 2 a 4 [mj. Hitlerjugend]. (...) Symbolem ve smyslu odstavce 1 jsou výslovně vlajky, odznaky, části uniformy, hesla a formy pozdravu." (§ 86a německého trestního zákoníku)
  (Pokračování textu…)
 • Negativní slovo roku 2007 v Německu: sporáková prémie
  Mezi 968 návrhy v tradiční soutěži o negativní slovo roku v Německu za rok 2007 se prosadila "sporáková prémie".
  Negativní slovo roku 2007 1. Herdprämie (sporáková prémie) 2. klimaneutral (klimaticky neutrální) 3. entartet (zdegenerovaný)
  (Pokračování textu…)
 • Vydavatel slovníků Langenscheidt a jeho život
  Zakladatel stejnojmenného německého nakladatelství jazykových učebnic a slovníků Gustav Langenscheidt se narodil dnes před 175 lety. Kdo byl tento muž a co jej vedlo k založení známého nakladatelství? Gustav Langenscheidt (1832–1895)Gustav Langenscheidt přichází na svět v Berlíně 21. října 1832. V 17 letech podniká 5 500 km dlouhou cestu Evropou (mj. přes Londýn, Paříž, Vídeň, Milán a Prahu). Přitom neustále naráží na problémy s dorozuměním. V jeho hlavě přitom zraje plán na jednoduché učení cizím jazykům založeném na komunikaci. Tenhdejší metody byly totiž příliš jednostranně orientované na gramatiku. Učit se jazyky mluvením byla jeho deviza. (Pokračování textu…)