Archiv Weblogu ze světa mezi dvěma jazyky

 • Česko-německá terminologie výroby piva
  Pár pojmů z technologie výroby piva z přípravy na tlumočení.
  Suroviny a meziprodukty: Pivo Gerste – ječmen Hefe – kvasnice Hopfen – chmel Maische – rmut Trebe – mláto Trübstoff – kal Weizen – pšenice Würze – mladina
  (Pokračování textu…)
 • Negativní slovo roku 2006 v Německu: dobrovolné vycestování
  Jako každý rok vyhlásila komise jazykovědců v Německu negativní slovo roku za minulý rok. Letos vybrala z 1 130 návrhů slovní spojení "freiwillige Ausreise", tedy "dobrovolné vycestování". Pojem se vztahuje na neúspěšné žadatele o azyl, kteří se před vyhoštěním "dobrovolně" vrací do své země.
  Negativní slova roku 2006 freiwillige Ausreise – dobrovolné vycestování Konsumopfer – oběť konzumu Neiddebatte – závistná debata
  (Pokračování textu…)
 • Rada EU kárána za nedostatečnou nabídku jazyků na webových stránkách
  Většinou 509:2 hlasů odsouhlasil Evropský parlament usnesení o větší podpoře němčiny i dalších jazyků na internetových stránkách institucí Evropské unie. Němčina je vedle angličtiny a francouzštiny třetím pracovním jazykem institucí EU, přesto byly např. internetové stránky nizozemského a lucemburského předsednictví v Radě EU dostupné pouze v anglické a francouzské jazykové verzi. (Pokračování textu…)
 • Srovnání dvou moderních českých biblických překladů
  V současnosti vznikají v českých zemích dva překlady Bible: Nová Bible kralická (NBK) a překlad Křesťanské misijní společnosti (KMS). Na stránkách NBK je uveřejněn rozhovor s Jiřím Hedánkem, který pracuje na obou překladech. Jiří Hedánek byl v minulosti jedním z překladatelů-angličtinářů pro mezinárodní konsorcium firem, které připravovalo vítěznou nabídku v jednom z největších výběrových řízení české vlády. Screenshot: Nová Bible kralická na svých webových stránkách Screenshot: Nová Bible kralická na svých webových stránkách (Pokračování textu…)
 • Microsoft testuje nový online překladač
  Microsoft vstoupil s novým produktem na trh online překladačů. Jeho Live Translator (beta verze) je založený na jazykové technologii Systranu a je omezený na překlad do 500 slov. Microsoft Live Translator (Pokračování textu…)