Archiv Weblogu ze světa mezi dvěma jazyky

 • Krátké profily 9 nových jazyků v Google Translate: od afrikánštiny po velštinu
  Internetový překladač Google Translate se od začátku září rozšířil o dalších 9 jazyků a v nabídce má tedy nyní 51 jazyků, které tvoří 2 550 vzájemných jazykových párů. Pokrývá tak nyní nejen všechny úřední jazyky Evropské unie (dosud chyběla irština), ale zároveň i 99 % nejdůležitějších internetových jazyků. (Pokračování textu…)
 • Jak efektivně spolupracovat s tlumočníky
  Na stránkách německého ekonomického deníku Handelsblatt vyšel článek, který se zabývá praktickými tipy pro spolupráci s tlumočníky při mezinárodních obchodních jednáních. Rolí tlumočníka při obchodním jednání se zahraničním partnerem je tlumočení rozhovoru z jednoho jazyka do druhého. Tlumočník operuje se slovní zásobou nejčastěji z technické, ekonomické a právní oblasti. Jeho práce je velmi komplexní a obtížná. Musí permanentně zajišťovat porozumění obou stran ohledně toho, co řekla a mínila protistrana, a sám proto porozumět nejen obsahu, ale i konceptům v pozadí i případným podprahovým sdělením. (Pokračování textu…)
 • Překladatel Vulgáty zemřel před téměř 16 staletími
  V katolickém světě uctívaný světec Jeroným je považován za patrona překladatelů. Vulgáta, jeho překlad Bible do latiny, byl prohlášený římsko-katolickou církví za závazný a je dodnes v revidované podobě základem všech katolických překladů do národních jazyků. Dürerova mědirytina Jeroným ve světnici, 1514 Jeroným ve světnici Církevní otec Jeroným se narodil v r. 347 ve Stridonu (Strido Dalmatiae, pravděpodobně dnešní Slovinsko), studoval v Římě a při pobytech v Asii se naučil řecky a hebrejsky. Čtyři roky pracoval jako papežský tajemník. (Pokračování textu…)
 • Iboština – nový jazyk Google Translate
  Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. K nim patří i iboština, další ze 3 hlavních jazyků Nigérie.
  Iboština Iboština- ISO 639: ig - 18 mil. mluvčích - východokvaský jazyk nigerokonžské skupiny - rozšíření: J a JV Nigérie (17 % obyvatel), zejména delta Nigeru – 3. nejdůležitější jazyk země (hlavní jazyk ve spolkových státech: Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, Imo) - de facto oblastní jazyk, rozšířený na školách jako 2. jazyk, používán i v nařízeních vlády - dvěma misionáři uměle vytvořené jazykové standardy: 1. založený na severním nářečí (město Onitsha, stát Anambra), 2. založený na jižním nářečí (Owerri, stát Imo) - dosud bez jednotné uznávané spisovné formy, pokus o sjednocení: sjednocená iboština (Union Ibo) - latinka od 19. stol., moderní pravopis od 30. let 20. stol., reformovaný vládním dekretem 1961 (africká abeceda) - prestiž iboštiny klesla po porážce separatistů (Biafra)
  (Pokračování textu…)
 • Ženy jako tlumočnice pro jednání s Korejci nežádoucí
  V souvislosti s investicemi korejských společností v Moravskoslezském kraji se konal v Ostravě seminář o interkulturních rozdílech. Korejský přednášející, který žije 16 let v České republice, poskytl účastníkům cenné rady ohledně oblékání, jídla, zvyků při jednání, zmínil se přitom také o tlumočnících: (Pokračování textu…)