Španělská vláda chce zrušit vícejazyčnost parlamentu

Ve španělském Senátu získali zástupci lidu od roku 2010 právo hovořit jazykem části země, odkud pocházeli, tedy mimo španělštiny i galicijsky, katalánsky nebo baskicky.
Erb španělského SenátuByla pořízena tlumočnická technika a byli zaměstnáni simultánní tlumočníci.

Mimo zvýšené náklady na jednání poukazují kritici tohoto rozhodnutí na jeho absurdnost, protože senátoři, kteří dosud této možnosti využívali, o přestávkách jednání komunikovali španělsky.

Nynější vláda chce uzákonit jako jediný jednací jazyk druhé komory parlamentu opět pouze španělštinu.