Čeština je dvacátým nejdůležitějším jazykem na světě

Na základě výsledků vědeckého výzkumu byl ve Francii sestaven seznam nejdůležitějších jazyků na světě a uveřejněn v časopise Le Français Dans Le Monde. Alain Calvet a Louis-Jean Calvet, autoři výzkumu, svou metodologii hodnocení jazyků prezentovali na vědeckém kolokviu Provensálské univerzity.

Nejdůležitější jazyky na světě

Jazyky světa

1. angličtina
2. francouzština
3. španělština
4. němčina
5. japonština
6. nizozemština
7. arabština
8. švédština
9. italština
10. dánština
20. čeština
29. slovenština


Deset faktorů hodnocení bylo: počet mluvčích, zemí, ve kterých je oficiálním jazykem, počet článků na Wikipedii, nositelů Nobelovy ceny za literaturu, entropie, fertilita (počet dětí na ženu), index lidského rozvoje (HDI), internetová penetrace, počet překladů jako výchozí a jako cílový jazyk.

Standardní čínština s 0,8 miliardami rodilých mluvčích skončila na 18. místě.