V Německu je možné si koupit německá slova

Od mezinárodního dne mateřských jazyků (21. února) se může v Německu každý stát patronem svého oblíbeného německého slova. Na webových stránkách projektu je možné si vybrat ještě neobsazené slovo nebo slovní skupinu z databáze německé slovní zásoby s více než 350 000 záznamy. „Patron bude viditelně zapsán do databáze a obdrží listinu, která prokazuje, že je ‚oficiálním patronem slova‘.“ Každý může převzít patronát pouze nad jedním slovem.

Patronát nad slovy