Vlámština, holandština a nizozemština – jaký je mezi nimi rozdíl?

Často se setkávám s poptávkou po překladu textu z vlámštiny, a musím vždy trpělivě vysvětlovat, že vlámština není samostatný jazyk.

Nizozemština – rozšíření
Rozšíření nizozemštiny: Nizozemsko, severní část Belgie, kousek Francie a historicky i malá území v Německu

Jako vlámštinu je možné označovat regionální varietu nizozemštiny (kód ISO: nl-BE), která se používá v severní části Belgie (vlámský region), podobně jako je třeba rakouská němčina regionální varietou němčiny. I samotní Vlámové označují svůj rodný jazyk jako nizozemštinu. Jako taková se vyučuje na školách, používá na úřadech, u soudů a píší se v ní noviny.

Ve Vlámsku používaná podoba spisovného nizozemského jazyka se jen minimálně liší od nizozemštiny v Nizozemsku (kód ISO: nl-NL). Pravopis a oficiální terminologie jsou v obou státech prakticky totožné, někdy můžeme v Belgii narazit na lexikální rozdíly jako zastaralé výrazy, větší počet převzatých slov z francouzštiny – v celé Belgii byla až do 20. století úředním jazykem francouzština –, nebo naopak puristické nahrazování slov francouzského původu. V mluvené „belgické nizozemštině“ zaregistrujete jemnější výslovnost než v Nizozemsku.

Některé rozdílné výrazy
nl-NL × nl-BE (cs)
entree × inkom (vchod)
grap × mop (vtip)
kop × tas (šálek)
neef × kozijn (synovec)
schoonmaken × kuisen (uklízet)
snel × rap (rychle)
vrachtwagen × kamion (kamión)

A co holandština? Je možné jí označovat regionální formu nizozemštiny v Nizozemsku? V českých lokalizacích např. produktů Microsoftu se skutečně s pojmem ‚holandština‘ setkáte, ale je nepřesný.

Holandština se kryje s označením nářečí v historickém regionu Holandsko na západě Nizozemska (dnešní provincie Severní a Jižní Holandsko), které mělo na dnešní podobu nizozemského jazyka největší vliv, proto se v řadě jazyků – např. i ve slovenštině – setkáme s označením holandština (sk: holandčina) pro celý nizozemský jazyk.

Samotní Nizozemci označují svůj rodný jazyk jako nizozemštinu, a také ve spisovné češtině se společný jazyk Nizozemců a Vlámů označuje jako nizozemština.

O její jednotnou podobu Algemeen Nederlands (AN) usiluje Jazyková Unie (Nederlandse Taalunie) podepsaná mezi oběma státy 9. září 1980.