Klíčové schopnosti dobrého tlumočníka

Česká republika od začátku roku předsedá Evropské unii. Aby si politici rozuměli, pracují v jejich službách tlumočníci, kteří prošli náročným sítem výběru. Patří k nim i Simona Sternová, se kterou přinesla MF Dnes rozhovor. Vedle popisu cesty k tlumočení pro EU a postřehů z práce v kabině se kolegyně z oboru vyjádřila také ke klíčovým schopnostem dobrého tlumočníka:


Dobrý tlumočník „musí být pohotový a mít dobrou paměť. Měl by mít slušné všeobecné vzdělání a přehled. A především mu nesmí chybět píle a ochota stále se učit novým věcem a také pokora. Nemyslet si, že už mě po těch letech nic nepřekvapí, že to nějak zvládnu. To by byla cesta do pekel. Co se týče psychické zátěže, řadí vědci simultánní tlumočení na druhé místo za povolání zkušebního pilota.“