Z rozhovoru s Obamovým německým tlumočníkem

Jürgen Stähle, německý tlumočník, který propůjčuje v německých médiích svůj hlas známým osobnostem, v novinovém rozhovoru přiznal, že na první pohled plynule tlumočený proslov amerického prezidenta je pro tlumočníka tvrdým oříškem.

Obamův projev v Berlíně 2008
I nad tímto proslovem v Berlíně v loňském roce se tlumočníci zapotili

Barack Obama je totiž na jednu stranu excelentní řečník, na druhou stranu však svůj text – i když velmi nenápadně – čte. A i když to na diváky působí, jako by mluvil spatra, nasadí tak nevědomky asi o 50 % rychlejší tempo než při nečteném projevu.

Stähle upozornil také na to, že tlumočníci v televizi dnes nepředstavují vždy reprezentativní zástupce své profese a uvedl jako negativní příklad tlumočení při rozloučení s Michaelem Jacksonem. Pět televizních stanic tuto událost vysílalo v Německu v přímém přenosu a každá z nich si na ni angažovala vlastní simultánní tlumočníky. Tlumočníci museli při přenosu hodně improvizovat, protože neměli dopředu k dispozici vůbec žádné informace z USA, a celá řada jmen a názvů alb, děl a filmů, která během přenosu zazněla, je zastihla zčásti nepřipravené. Publiku se tak nabídlo pět různých kvalit tlumočení, a to spíše celkově nevalné kvality.

Stähle se v rozhovoru také vyjádřil k rozdílu mezi tlumočením a překladem. Ten nevidí jen v tom, že překlad je psaný a tlumočení ústní. Rozdílná je u obou činností i cílová skupina: překladatel překládá pro čtenáře, kterého zpravidla nezná, a který ani nemusí být ani jeho současníkem. Tlumočení je oproti tomu bezprostředně určeno pro posluchače na místě. Pro překladatele je dále charakteristické, že má více času pro komplexní podchycení nuancí textu, tlumočník naproti tomu musí hodně anticipovat a pracovat se spontánním porozuměním.

Jürgen Stähle vydal před prázdninami knihu s titulem „Od překládání k simultánnímu tlumočení. Řemeslo a umění druhé nejstarší živnosti na světě“ (Vom Übersetzen zum Simultandolmetschen. Handwerk und Kunst des zweitältesten Gewerbes der Welt), ve které píše o svém povolání a zkušenostech.