Digitální slovník němčiny 20. století

Berlínsko-braniborská akademie věd je provozovatelem online Digitálního slovníku německého jazyka 20. století (DWDS). Systém je založen na starším šestisvazkovém Slovníku současné němčiny WDG (130 000 hesel) převedeného do digitální podoby, a propojení jeho hesel s jazykovými korpusy současné němčiny. Rozsah základního korpusu, který je dostupný přes internet, činí 100 miliónů slov, z autorskoprávních důvodů pouze interně dostupný doplňkový korpus pak obsahuje texty s 1,2 miliardami slov.

Kolokace v slovníku DWDS
Mimo výkladu a referencí se k vyhledanému textu se zobrazí i kolokace (často vyskytující se spojení s jinými slovy)