Názvy listnatých stromů v několika jazycích

Při hledání ulice pojmenované podle stromu v jedné sousední zemi se zrodila myšlenka na sestavení přehledu názvů stromů, na kterém se dá jedinečným způsobem demonstrovat vzájemná příbuznost jazyků i ukázat některá zrádná slova.

Listnaté stromy
čeština – latina – slovenština – polština – němčina – nizozemština – angličtina – francouzštinaHabr obecnýakát – acacia – agát – akacja – Akazie – acacia – acacia – acacia
bříza – betula – breza – brzoza – Birke – berk – birch – bouleau
buk – fagus – buk – buk – Buche – beuk – beech – hêtre
dub – quercus – dub – dąb – Eiche – eik – oak – chêne
habr – carpinus – hrab – grab – Hainbuche – haagbeuk – hornbeam – charme
jasan – fraxinus – jaseň – jesion – Esche – es – ash – frêne
javor – acer – javor – klon – Ahorn* – esdoorn – klon – érable
jilm – ulmus – brest – brzost – Ulme – olm – elm – orme
kaštan – castanea – gaštan – kasztan – Kastanie – kastanjeboom – chestnut – châtaignier
lípa – tilia – lipa – lipa – Linde – linde – tilia – tilleul
olše – alnus – jelša – olsza – Erle – els – alder – aulne
osika – tremula – osika – osika – Espe – esp – aspen – tremble
platan – platanus – platan – Platane – plataan – platanus – platane
topol – populus – topoľ – topola – Pappel – populier – poplar – peuplier
vrba – salix – vŕba – wierzba – Weide – wilg – willow – osier
Rod:
němčina – s výjimkou kaštanu (der Ahorn*) jsou stromy ženského rodu
nizozemština – u všech stromů člen de
francouzština – stromy mají mužský rod