Rizikové překlady informací o produktech pro trh v USA

V souvislosti s prodejem produktů do USA hrozí potenciální riziko milionových žalob – pokud je produktová dokumentace jako návod k použití jazykově nesrozumitelná, a americký spotřebitel proto utrpí škodu. Neexistuje bohužel stoprocentní možnost, jak tomu zcela zabránit, je však možné toto riziko minimalizovat.


Kvůli komplikovaným a dalekosáhlým ustanovením k ručením za škody způsobené vadou výrobku v americkém právu je jednoduché přeložení dokumentace do angličtiny problematické. Jednak se často pověřují touto prací překladatelé, kteří nemají dostatečné technické vědomosti, anebo naopak pracují na anglické produktové dokumentaci technici, kteří nemají dostačující jazykové znalosti. Zcela se přitom většinou opomíjí zmíněné právní aspekty.

Konzultace s americkým právníkem je proto nezbytná. Kdo zde šetří na nesprávném místě, se může jednoho krásného dne přivést do záhuby, pokud dojde k uplatňování náhrady škody. Co by se mohlo před soudem stát? „Advokát (poškozeného spotřebitele) předloží porotcům odpovídající nesrozumitelnou pasáž z onoho návodu k použití, spojí tuto pasáž kauzálně se škodou, kterou mandant utrpěl, a dá se spolehnout na to, že poškozený Američan dostane přisouzeno tučné odškodné.“