Co jste možná nevěděli o němčině

– Možná nejdelší německé slovo je „Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung“ (67 písmen). Český význam: Nařízení o přenesení kompetence za schválení dopravy na pozemku.

Fußbodenschleifmaschinenverleih
FUSSBODENSCHLEIFMASCHINENVERLEIH (půjčovna podlahových brusek) – má jen 32 písmen

– Většina německých slov má 11 písmen (zdroj: pravopisný slovník Duden)
– Počet německých slov leží někde mezi 300 000 a 500 000 (angličtina má pro srovnání cca 1 mil. a francouzština 100 000 slov). Rodilý mluvčí němčiny aktivně používá 12 000 až 16 000 slov, může ale bez problému pasivně rozumět 50 000 slovům.
– Existuje řada německých slov, která se prosadila v jiných jazycích, protože v nich odpovídající (jednoslovný) výraz chybí. Např.: Ohrwurm (melodie, která nejde z hlavy), Fahrvergnügen (radost z jízdy) nebo Baggersee (štěrkovna).
– Počet lidí, kteří hovoří pravidelně německy jako mateřským nebo druhým jazykem, se odhaduje na 128 mil. (11. místo na světě)
– Němčinou se hovoří téměř na všech kontinentech v různých regionálních variantách: např. Belgranodeutsch (Argentina), Texasdeutsch (USA), Deutsch-Mokra (Ukrajina), Küchendeutsch (Namibie), Unser Deutsch (Papua-Nová Guinea) ad.
– Němčina jako cizí jazyk se vyučuje ve 119 státech světa na veřejných školách, ve 117 na vysokých školách, celkem se v současnosti německy učí kolem 15 mil. lidí.
– 7 % na světě publikovaných společenskovědních vědeckých prací je v němčině.
– Z hlediska hrubého domácího produktu, který vytvářejí rodilí mluvčí, figuruje němčina mezi jazyky na 3. místě žebříčku.